Author / Veronika Holásková

    Loading posts...
  • Správna farba ako dobrý základ vašej značky

    Farba loga či identity vašej firmy z veľkej časti odzrkadľuje rukopis, aký pri jednotlivých zákazkách používate. Aká farba je pre Vašu firmu najvhodnejšia?