Identita Most ProTibet

Nezisková organizácia Most pro Tibet sa na diaľku snaží pomáhať deťom, starším ľuďom a budhistickým mníchom žijúcim v Tibete. Dbá o zlepšenie ich životných podmienok a v prvom rade podporuje vzdelanostnú úroveň v oblasti Himalájí.

Iniciatívu, ktorú organizácia vyvíja, považujeme za ušľachtilú. Aj preto sme portfólio našich služieb rozšírili o ďalší pro bono projekt. Pre organizáciu sme na ich prosbu vytvorili nové logo a identitu, ktorá jasne odkazuje na úsilie nadácie.

Spokojnosť klienta s našou prácou, podnietila obe strany k ďalšej spolupráci. V Huxley chceme dobré projekty podporovať nezištne aj naďalej.

 

Máte záujem o niečo podobné?

Vyplňte náš Nice formulár a veci sa dajú do pohybu.
spustiť nice formulár ->