Ilustrácie pre Dopravný podnik Bratislava

Našou prácou sme sa prezentovali aj na výstave Profesia Days v bratislavskej Inchebe, kde sme pre Dopravný podnik Bratislava, a.s. vytvorili polep stánku v tvare nových električiek. Ilustrácie znázorňovali vnútorný interiér električiek s každodennými cestujúcimi a boli formované podľa tvaru stránku tak, aby človek stojaci vnútri nadobudol pocit, že sa nachádza v skutočnej električke.

Ilustrácie sme však nevyužili len jednorazovo. Keďže účelom prezentácie bolo prilákať nových vodičov MHD pre Dopravný podnik a poukázať na ich pracovné benefity, rozhodli sme sa v kreovaní pokračovať. Vznikli tak farebné plagáty vo forme komixu, ktoré sa nachádzajú v autobusoch i na vývesných miestach zastávok.

Úspešný koncept pokračoval aj ako informačný leták, podporujúci Duálne vzdelávanie medzi strednými školami a DPB. Cieľom bolo prostredníctvom letáku osloviť a ponúknuť mladým študentom oblasť, v akej sa môžu vzdelávať a čo im takéto štúdium do budúcnosti ponúka.

 

Máte záujem o niečo podobné?

Vyplňte náš Nice formulár a veci sa dajú do pohybu.
spustiť nice formulár ->